Voor wie

De DiligenceBus rijdt voor alle 55-plussers woonachtig in Almere, die er tegen opzien om alleen op stap te gaan. Met behulp van veel vrijwilligers wordt de mogelijkheid geboden om mee te gaan met uitstapjes en hierdoor nieuwe sociale contacten op te bouwen en te onderhouden.

Voor meer informatie zie de pagina met het programma: Klik hier voor alle informatie.

Nieuwe bus met logo juni 2016