Sponsoring en samenwerking

Ondanks dat de uitvoering van de uitjes en alles wat daar bij nodig is vrijwel geheel in handen ligt van vrijwilligers, worden de kosten van de DiligenceBus niet helemaal gedekt door de prijs van de uitjes. Voor een gezond financieel draagvlak zijn sponsoren en donateurs noodzakelijk. De Stichting Diligence Almere heeft geen winstoogmerk en is ‘van algemeen nut’. Wij hebben de ANBI status waardoor een gift fiscaal aftrekbaar kan zijn. Meer informatie hierover vindt u op www.belastingdienst.nl/giften.

Vrienden van de DiligenceBus

U kunt ook bijdragen aan een gezond financieel draagvlak  door Vriend van de DiligenceBus te worden.

Graag willen we ook door plaatselijke bedrijven gesponsord of ondersteund worden in onze activiteiten.

klik hier voor verdere informatie over  sponsoring

Samenwerking en sponsoring

Voor onze Stichting is de gemeente Almere een belangrijke partner, niet alleen als subsidieverstrekker maar ook als beleidsverantwoordelijke voor de (ouderen)zorg in Almere. De introductie van wijkteams in de stad biedt ook voor ons een goede gelegenheid om onze doelgroep ouderen te kunnen bereiken.

Het Nationaal Ouderenfonds te Bunnik is de initiatiefnemer van de BoodschappenPlusBus als zodanig, en heeft in 2013 samen met de gemeente Almere en de VMCA de BoodschappenPlusBus in Almere opgestart op basis van formele samenwerkingsovereenkomsten. Onze Stichting heeft de contractpositie van de VMCA ten opzichte van het Ouderenfonds per 1-1-2015 overgenomen. De Stichting huurt één  DiligenceBus van het Ouderenfonds.

De firma Hoogwoudt & van Haga uit Almere neemt ons een deel van de administratieve zorgen rondom het dienstverband van onze coördinator uit handen.

Het Oranjefonds heeft onlangs een substantiële bijdrage geleverd voor de noodzakelijke vervanging van de oude bussen voor het vervoer van onze cliënten.

Stichting Het R.C. Maagdenhuis (ondersteunt maatschappelijke projecten gericht op sociale activering van (kwetsbare) jongeren en ouderen) heeft ons ook via een ruimhartige donatie geholpen bij de vervanging van de oude bussen.

Via  De  Vriendenloterij  kunt U ook, met uw lot(en), de DiligenceBus ondersteunen. Van elk lot krijgt de Diligence 6,50 euro !!! Klik  hier om te lezen wat u daarvoor moet doen.

 

De Rabobank Almere  heeft voor 2016 een  flinke bijdrage gegeven. Hiermee kon de Stichting  een tweede busje laten rijden. Ook hebben we de afgelopen jaren via de  Rabobank clubactie, aardige bijdragen ontvangen. Voor 2018 was dat 1.020,73 euro.

Wist je dat je Diligence Almere ook kunt steunen via een PowerFlower?
PowerFlower is een bloemrijke, feestelijke cadeaubon die je geeft als bedankje of gewoon zomaar. Een PowerFlower begint al bij €5. Jij kiest de waarde en de ontvanger bepaalt naar welk goed doel het bedrag gaat. In totaal zijn er 44 goede doelen aangesloten bij PowerFlower. Groot en klein. Ga voor meer informatie naar onze website www.powerflower.nl of bekijk onze Facebookpagina. Voor het goede doel, met een goed gevoel.

Onze jonge Stichting zet zich ook de komende jaren in op verbreding van samenwerking met andere partners, waaronder potentiële sponsoren. Suggesties voor nieuwe sponsoren zijn altijd welkom, u kunt dit doorgeven via: info@diligence-almere.nl.