Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Stichting Diligence Almere kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van de stichting, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan de Stichting heeft verstrekt.

Onderstaande gegevens worden gevraagd en verwerkt:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw telefoonnummer in geval van “nood”
  • Uw geboortedatum
  • Het gebruik van eventuele ‘hulpmiddelen’, zoals rolstoel of rollator
  • Uw voorkeur voor het ‘samenreizen’ met bepaalde personen
  • Uw e-mailadres
  • Uw eventuele dieetwensen
  • Uw IP-adres

Waarom de Stichting Diligence Almere gegevens nodig heeft

De Stichting Diligence verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Wanneer u zich inschrijft voor een uitje met de Diligence hebben wij bovenstaande gegevens nodig om uw opdracht te kunnen uitvoeren.

Hoe lang de Stichting Diligence Almere gegevens bewaart

Stichting Diligence Almere bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

De Stichting Diligence Almere verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@diligence-almere.nl. Stichting Diligence Almere zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Website en cookies

De website van de Diligence maakt gebruik van cookies voor de integratie van sociale media (Facebook-berichten) en om algemene bezoekgegevens bij te houden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Beveiliging

De Stichting Diligence Almere neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van De Stichting Diligence Almere maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.